Het laboratorium Medische Immunologie (LMI) van het Erasmus MC organiseert op dinsdag 31 mei 2022 het 8e Rotterdamse symposium “Medische Immunologie” in De Doelen te Rotterdam.

De immunologische patiëntenzorg in kliniek en polikliniek vereist een uitstekend afgestemde, hoogwaardige ondersteuning op laboratoriumniveau, zowel ten aanzien van de immunodiagnostische laboratoriumanalyses als de pre- en postanalytische advisering. De behoefte aan medisch immunologische ondersteuning is de afgelopen decennia sterk toegenomen en zal in de komende jaren naar verwachting verder toenemen. Dit als gevolg van de snelle ontwikkeling van de immunologie en het almaar groeiende inzicht in immunopathofysiologische mechanismen, de toenemende mogelijkheden voor immunotherapie en de introductie van nieuwe laboratoriumtechnologieën.

Tijdens het symposium zullen de nieuwste ontwikkelingen binnen de scopes van het laboratoriumspecialisme medische immunologie worden belicht. Vergelijkbaar met eerdere symposia zal weer een nieuw (grotendeels Nederlandstalig) symposiumboek worden uitgegeven (het zogenaamde “blauwe boekje”). De voorgaande symposiumboeken zijn een leidraad en populair naslagwerk gebleken voor hen die werken binnen het laboratoriumspecialisme medische immunologie en/of andere laboratoriumspecialismen waar immunologische bepalingen worden verricht.